Socialisme en arbeid

 • Socialisme, democratie en organisatie, S&D september 1976, p. 428-431.
 • Arbeiderszelfbestuur en de organisatie van de arbeid, S&D april 1978, p. 186-198.
 • Hoe ver kom je van onderen? Studie naar betekenis bedrijvenwerk, De Groene Amsterdammer, 3-10-1979.
 • De arbeidersorganisatie in de SPD, S&D april 1982, p. 177-179.
 • Sociaal-democratie en vakbeweging, S&D november 1983, p 19-26.
 • Naar een Europees sociaal beleid, S&D mei 1988, p. 143-144.
 • De bedrijfsafdelingen in de SPD, S&D mei 1990, p. 144-145.
 • Strijd om arbeidsbelasting, bespreking A.L. Mok, in het zweet uws aanschijns. Inleiding in de arbeidssociologie, S&D juni 1992, p. 272-275.
 • De blinde vlek van Henri Polak, S&D 2012, nr. 4, p. 6-7.
 • Het hart van de sociaal-democratie. Over het belang van Arbeid en Zeggenschap, Wiardi Beckman Stichting Den Haag, 2012, 285 pagina’s.
 • Gezondheid, Wiardi Beckman stichting.
 • Beroepsrisico nr. 1: stress, S&D 2014, nr.3/4. p. 69-74.
 • Arbeid in Nederland: aldtijd al ondergeschikt, S&D 2015, br. 3, p. 69-74.
 • Perverse prikkels in de gezondheidszorg, Wiardi Beckman Stichting Den Haag, https://www.wbs.nl/