Taal, polityk en kultuer

 • Kneppelfreed | Bertus Mulder
 • Taalverhoudingen in Friesland, S&D juni 1985, p. 211-213.
 • J. Langeveld, Protestants en Progressief. De Christelijk-Democratische Unie 1926-1946, in: It Beaken, tydskrift fan de Fryske Akademy, nr. 4, 1993, 216-217.
 • Lolle Nauta als criticus in de Friese Literatuur, in: Burgers en Vreemdelingen. Opstellen over filosofie en politiek onder redactie van Dick Pels en Gerard de Vries, Van Gennep, Amsterdam 1994, pp. 177-189.
 • Fryske Taalpolityk, Boalsert 1997, 137 pagina’s.
 • Eupeningstoesproake: een blik op ‘e Stallingwerven, in: Op zoek naar de Stallingwerver identiteit, een bundel lezingen onder redactie van Henk Bloemhoff, Berkoop, 1999, pp. 12-14.
 • Die Chancen und die Rolle der Friezen im Europa der Regionen, in: Die Friesen – ein Volk für sich? Aurich 2001, pp. 90-93.
 • Thúskomme yn Ealsum, yn: Dreame fan in oare wrâld, Jierdeiútjefte foar Durk van der Ploeg, Leeuwarden/Ljouwert, 2005, p. 10-19.
 • De fúzje ta Tresoar, in: Nei Bûten ta. Afscheidsbundel voor Douwe P. de Vries, onder redactie van Otto Kuipers & Jacob van Sluis, Ljouwert/Berlicum, 2006, p. 40-47.
 • Bastiaan David van der Velde, Waar gaan wij heen met het Fries? Het gebruik van de Friese taal in het juridische en bestuurlijk verkeer in de laatste twee eeuwen, in; It Beaken, tydskrift fan de Fryske Akademy, nr. 1 / 2, 2006, p. 63-67.
 • In memoriam Lolle Nauta (1929-2006), De Moanne, oktober 2006, p 20-21.
 • De miskende taaiheid fan it Frysk, Leeuwarden/Ljouwert 2007, 144 pagina’s .
 • Barend en Martje, in toanielhoulik, Tresoar 2007, p. 6-15.
 • Barend en Martsje, De Moanne july 2007, p. 22-23.