Sociaal-democratisch program

  • De PvdA en het moeilijk kapitalisme. Ontwerp-beginselprogram verstrikt in tegenstellingen, De Groene Amsterdammer, 27-10-1976.
  • De Nieuwe Tijd, sociaal-democratisch maandschrift 1896-1921, in Het tweede jaarboek voor het democratisch socialisme. Onder redactie van Jan Bank, Martin Ros en Bart Tromp, Amsterdam, 1980, p. 42-80.
  • De actualiteit van het program van 1895, S&D 2001, p. 48-54.
  • Herstart van het PvdA-beginseldebat: Het nieuwe decor, S&D 2004, p. 75-78.
  • Bert Tromp, Het sociaal-democratisch programma. De Beginselprogramma’s van SDB, SDAP en PvdA 1878-1977, in: BenM, Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, jrg. 32, nr. 2, 2005, p. 108-111.
  • Tijd voor een groen Plan van de Arbeid, S&D 2012, p. 74-77.