Welkom op de website van Bertus Mulder. Hier plaats ik artikelen, beschouwingen en commentaren. Verwijzingen naar eerdere opstellen over de sociaal-democratie. Over het sociaal-democratisch maandschrift “De Nieuwe Tijd”, het tijdschrift van J. Saks, Henriëtte Roland Holst, Herman Gorter en Frank van der Goes. Over Ferdinand Domela Nieuwenhuis en zijn discussie van de linksliberale ‘katheder-socialisten’. Over de verborgen theocratische opvattingen van PvdA-ideoloog Willem Banning. Een lijst met artikelen over de Amsterdamse diamantbewerker Andries Sternheim, de enige Nederlandse deelnemer in de vroege Frankfurter Schule. Beschouwingen over Pieter Jelles Troelstra, diens opvattingen over socialisme en over de emancipatie van het Fries.

Ook kritische stukjes over de interne partijdemocratie in de PvdA en de gecentraliseerde kandidaatstelling voor Tweede Kamerleden. Maar door dit alles heen: het zoeken naar de verbinding tussen de dagelijkse levenservaringen van gewone werkende mensen en het formuleren van een actueel sociaal-democratisch program.