Personen, opstellen en recensies

 • Herinneringen van en aan een eenzelvig socialist. Bespreking van J. Saks, Kritische Herinneringen en Fr. E Jong Edz, J. Saks, Literator en Marxist, De Groene Amsterdammer, 16-11-1977.
 • Het nostalgisch verlangen naar een socialistische belijdenis, bespreking van H.C.M. Michielse, Socialistische vorming, in: De Groene Amsterdammer, 11-2-1981.
 • Bernsteins Revisionisme. Thomas Meyer – Bernsteins konstruktiver Sozialismus, S&D, maart 1981, p. 154-157.
 • Domela Nieuwenhuis en het Kathedersocialisme, in: Ferdinand Domela Nieuwenhuis. De Apostel van de Friese arbeiders, onder redactie van J. Frieswijk, J.J. Kalma, Y Kuiper, Drachten/Leeuwarden, 1988, p 80-91.
 • Frits de Jong Edz, biograaf fan Piter Jelles Troelstra, De Strikel, oktober 1989, 10, p 3-5.
 • Willem Banning – volksopvoeder tussen vrijzinnigheid en orthodoxie, S&D november 1989, p. 335-350.
 • Calvinisme en communisme bij Ger Harmsen, S&D 1994, p. 310-314.
 • Max Zwalf (1901-1954) and his vision on post-war European transport, in: The International Transportworkers Federation 1914-1945,. The Edo Fimmen Era, red. Bob Reinalda, Amsterdam 1997, p. 241-242.
 • 100 jaar Communistisch Manifest, S&D, 1998, p. 554-561.
 • De actualiteit van een klassieker – bespreking Tawney, The Acquisitive Society, S&D 2008, nr. 11, p. 6-7.
 • Frank van der Goes verdient beter, S&D 2013, nr. 3, p. 106-107.